با کمال افتخار به شما اعلان میگردد که پروسه دریافت دوسیه های شایقین بورسیه کشور فرانسه سر از تاریخ 31 جنوری الی 18 ماه فبروری در مقر وزارت تحصیلات صورت خواهد گرفت.

از شما صمیمانه تقاضا میگردد تا نکات ذیل را در نظر بگیرید:

 1. دفتر ما به روز های شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 11:00  الی 12:00 قبل از ظهر و     01:00 الی 02:30 بعد از ظهر به روی مراجعین باز خواهد بود (روزهای یکشنبه دفتر بسته خواهد بود).
  ،
 2. از ساعت 12:00 الی 1:00 وقفه ظهر میباشد و هیچ کس اجازه دخول به مقر تحصیلات عالی را نخواهد داشت.
  ،
 3. لطفا سر وقت حاضر باشید، نه زودتر و نه هم دیرتر.
  ،
 4. لطفا دوسیه های تان را با تمام اسناد ضروری یکجا تسلیم نمایید دوسیه هایی که کامل نباشند رد خواهند شد (فقط دیپلوم های زبان منجمله دِلف، دَلف و تافل، آیلتس امکان دارد بعداً تسلیم داده شوند)
  .
 5. تاریخ ختم پروسه 18 ماه فبروی 2015 به ساعت بعد از ظهر 02:30 میباشد.

  ،

دوشیزه فایزه هاتف مسؤل دریافت دوسیه ها میباشد پس لطفا اطمینان حاصل نمایید که دوسیه خود را به وی تسلیم نمایید نه به شخص دیگری.

دوشیزه فایزه هاتف: faiza.hatef@yahoo.com

برای دانلود کردن فورم ثبت نام روی لینک ذیل کلیک نمایید.

140209 Application form 2015-2016 English Version

140209 Application form 2015-2016 french Version

Ce message est également disponible en : French, English