انستیتوت فرانسه در افغانستان و صفارت فرانسه با مشارکت دیپارتمنت ادبیات زبان فرانسوی دانشگاه کابل به منظور بزرگداشت از « بهار شعراء» با هم یکجا شدند. با گرامیداشت از این روز همه گی یکجا ارزش هنر شعر را منحیث سمبول خلاقیت روح آدمی به آن میدهیم، با ارج گذاری به این زنان و مردان که برای یک دنیای بهتر در تلاش اند همراه و به منظور یگانه وسیله، یعنی آزادی بیان، که تصور میشود و به آن عمل میشود.

15 دانشجوی سال سوم و چهارم زبان و ادبیات فرانسوی دانشگاه کابل با همراهی دو هنرمند جوان و با استعداد، ساسان احمدی در بخش گیتار و الهام فانوس در بخش پیانو شعر های شعرای افغان را به زبان های فرانسوی، دری و پشتو به دکلمه گرفتند.

برنامه یی پر محتواء که واقعاً حضار را مجذوب خود نمود با یکجا نمودن شعرای کلاسیک افغان مانند رابعه بلخی(قرن دهم)، نازو (1650)، هما آذر و پروین پژواک شاعر معاصر که در کانادا دور از وطن به سر میبرد، با دکلمه آنها یکجا با پارچه های موسیقی از شوپن، تاریگا و احمد ظاهر.

در آغاز این برنامه پر تحرک، آغای نجیب منلی، مشاور فرهنگی شورای امنیت ریاست جمهوری، با معرفی مختصری از تاریخ شعر افغانی و شکل های متفاوتش و بعد از آن با خوانش شعر فرانسوی « بدون تو من چه خواهم شد؟» از اراگان برنامه را آغاز نمود.

Ce message est également disponible en : French