به اطلاع شایقین بورسیه های تحصیلی کشور فرانسه،

به اطلاع شما رسانیده میشود که صفارت فرانسه تا الحال در مورد محل پس گرفتن دوسیه بورسیه ها تصمیم نگرفته است.

تا اطلاع بعدی لطف نموده دراین مورد  با صفارت فرانسه و انستیتوت فرانسه در افغانستان به تماس نشوید.

سپاس فراوان از درکتان،

140209 Application form 2015-2016 English Version

140209 Application form 2015-2016 french Version

Ce message est également disponible en : French, English