بورس های تحصیلی دولت فرانسه                

2015 – 2016

میخواهید تحصیلات خویش را در فرانسه ادامه دهید؟

آیا شما:

    جوان مسلکی کارمند در یکی از مؤسسات افغانی هستید؟

    دارنده یک دیپلوم لیسانس و یا ماستری هستید؟

    محصل سال آخر لیسانس هستید؟

  لسان فرانسوی را آموخته اید و دارای یکی از تصدیق های ذیل هستید؟

 

  • تصدیقنامه DELF B2 جهت فراگیری تحصیلات در رشته های ساینسی
  • تصدیقنامه DALF C1 جهت فراگیری در رشته های علوم انسانی و اجتماعی

و یا:

  • دارنده دیپلوم TOEFL (457) و یا (IELTS (5,5 جهت فراگیری تحصیلات در رشته های ساینسی
  • دارنده دیپلوم (TOEFL (560) و یا (6,5) IELTS جهت فراگیری در رشته های علوم انسانی و اجتماعی

آیا شما:

     نتایج عالی دوره تحصیلی دارید؟

دولت فرانسه بورس های تحصیلی برای دوره های ماستری و دکتری پیشنهاد مینماید.

بورس های متذکره اساسا” در بخش های زراعت، صحت، حقوق، محیط زیست، باستان شناسی و انجنیری ساختمانی میباشد.

پروژه تحصیلی توسط موسسه تحصیلی اصلی، وزارت تحصیلات عالی و سفارت تایید میگردد.

 

معلومات

جلسات معلوماتی در ادیتوریم انستیتوت فرانسه در افغانستان

سه شنبه 28 اکتوبر 2014 ساعت 4 بعد از ظهر

سه شنبه 2 دیسیمبر 2014 ساعت 4 بعد از ظهر

سه شنبه 13 جنوری 2015 ساعت 4 بعد از ظهر

جهت معلومات بیشتردر محوطه کامپیوس فرانس در انستیتوت فرانسه در افغانستان سر از تاریخ 14 اکتوبر 2015، روز های سه شنبه، از ساعت 2 بعد از ظهر الی 4:30 بعد از ظهر مراجعه نموده میتوانید.

 

دوسیه درخواست بورس باید قبل از 29 جنوری ( 29 جنوری نیز شامل آن میگردد) 2015 بصورت مکمل تکمل گردیده همرا با اسناد مورد نیاز که در فورم خواسته شده، در محل کامپیوس فرانس انستیتوت فرانسه در افغانستان تحویل داده شود.

 

 

برای معلومات بیشتر: bourses.francaises@gmail.com

 

Ce message est également disponible en : English