یک کاریکاتوریست در نمایشگاهی زیر نام دست های آلوده جنایت های طالبان، آن چه که سیاست های نادرست دولت در برابر طالبان گفته می شود، نیز وضعیت زنان را در افغانستان به تصویر کشیده است.

این کاریکاتوریست می گوید که هر اثرش بیانگر یک واقعیت تلخ در افغانستان است. در این سال ها همه چیزی در افغانستان به جنگ و خون گره خورده است و حتا اثرهای هنری نیز سوژه های جنگی و خشونت به همراه دارند.

در این نمایش گاه که در انستیتیوت فرانسه در کابل برگذار شده است بیشتر اثرهایش رنگ خون دارند، خالق این اثرها می گوید که بیشتر این اثرها مظلومیت و برخوردهای نادرست در برابر ظالمان را نشان می دهند.

کاریکاتوریست، مهدی امینی می گوید که: “در وضعیت فعلی افغانستان ما هر روز شاهد کشت و خون انسانی استیم و مردم بی گناه قربانی اصلی استند متاسفانه ما شاهد حمایت برخی مسوولان حکومتی از این عاملان استیم.”

در خلق این کاریکاتورها از قلم و فناوری کارگرفته شده است و بیشتر اثرهای وی انتقادی استند.

چشم ها به این کاریکاتورها دوخته می شوند، شرکت کننده گان این نمایشگاه اینبار از دردهای مردم با شیوه تازه یی با خبر می شوند.

مسوول مطبوعاتی انستیتیوت فرانسه در کابل، محمد قیس هاتفی می گوید که: “خوشبختانه جوانان محصلین فرهنگیان بی صبرانه انتظار این را می کشیدند و استقبال گرم کردند.”

در این روزها کاریکاتوریست ها جوان تلاش می ورزند تا وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را با همین کاریکاتورها بازتاب بدهند، مهدی امینی نیز یکی از کاریکاتوریست هاییست که به باور خودش سیاست دولت در برابر طالبان، رهایی سازی زندانیان طالب از زندان و چندین موضوع دیگر وی را واداشت تا دست به خلق این کاریکاتورها بزند.

Ce message est également disponible en : French