تی سی اِف (امتحان فهم زبان فرانسوی): این امتحان برای آنعده از اشخاصی که خواهان بدست آوردن بورس های کشور فرانسه بوده اما دارای دیپلوم های دِلف بی 2 و دَلف ثِ1  نمیباشد حتمی است.

امتحان فوق به تاریخ 30 آپریل 2015 خواهد بود – ساعت و مکان آن بعد از ثبت نام برای تان از طریق ایمل اعلان خواهد شد.

بخاطر دریافت معلومات فوق و ثبت نام درین امتحان باید با خانم بیتا ریلیارد تماس بگیرید.

coordo.ifa@gmail.com بیتا ریلیارد:

یک دوره آموزشی بخاطر امتحان فوق سراز 14 مارچ الی  9 آپریل  به روز های شنبه، یکشنبه و سه شنبه به  راه انداخته خواهد شد (20 ساعت).

فیس دوره آموزشی: 2500 افغانی

تقسیم اوقات و مکان این دوره آموزشی بعد از ثبت نام توسط خانم بیتا ریلیارد برای شما ارسال خواهد شد.

coordo.ifa@gmail.com  بیتا ریلیارد:

تاریخ ختم ثبت نام دوره آموزشی فوق 5 مارچ 2015 میباشد.

Ce message est également disponible en : French, English