انستیتوت فرانسه افتخار دعوت کردن هنرمندی ازکشور فرانسه مارگلیت بریه کمیسیار بین المللی نمایشگاها و همچنان بنیان گذار سازمان ام دی ا (یادی برای آینده)  را از تاریخ ۲۹ آگست الی ۱۱سپتمبر دارد.

 

نمایشگاه وی از تاریخ اول الی دهم ماه سپتمبر در انستیتوت فرانسه به نمایش گذاشته خواهد شد.

 

خانم مارگلیت کنفرانسی خواهد داشت در مورد منشأ هنر و کنفرانس دیگری در مورد سمبول ها به حیث زبان جهانی و معرفی سازمان ام دی ا (یادی برای آینده) برای دانشجویان رشته هنر گرافیک دانشگاه کابل همراه با چند جلسه درسی در سطح بالایی برای دانشجویان در جریان اقامت شان در کابل.

 

کار هنری وی در برگیرنده تحقیقی در مورد روابط بشری میباشد، که مخصوصأ جوابگوی آگاهی از احساسات هر شخص, دلایل آنها و نتایج شان میباشد.

 

 کار هنرمند نامبرده به زیبایی آثارش محدود نشده بلکه خلق کننده پیامها, اشتیاق , پیشنهاد ها, انتقاد ها, انعکاسات و ارتباطات میباشد.

بانو مارگلیت در کشور هایی همچون آلمان, اردن , فلسطین, ترکیه, سنگال و غیره کشور ها صفر هایی بخاطر بازدید از جامعه مدنی و هنرمندان داشته است بخاطر تشویق هرچه بیشتر آنها بخاطر خلاقیت هایی که به خرج داده اند:

 

هنر و فرهنگ میتوانند باهم یکجا مارا در راستای شناخت خودمان و شریک کردن دنیا با همه ئ کثرت و تفات های آن یاری نماید.

روی همین ملحوظ است که وی این بار به دیدن هنرمندان و دانشجویان به افغانستان خواهد آمد و کار هایی را که وی با انجمن خویش انجام میدهند معرفی خواهد کرد.

 (یادی برای آینده) : متشکل از هنرمندان و محققین میباشد که روی برنامه های فرهنگی و کار های هنری مشغول به کار اند , فرهنگی و آموزشی. هدف شان رساندن پیام صلح , بینش آزاد و همدیگر پذیری بخاطر درک دوجانبه فرهنگی میباشد.

 

هدف از تشکیل چنین سازمانی مبارزه با هر نوع بی عدالتی , کلیشه ها و پیش داوری ها در مورد تفاوت ها میباشد. از هرنوع تفاوت چون : تفاوت های جسمانی, روانی, جنسیتی , اصلیتی و فرهنگی.

 برنامه پرسشی و تحقیقی را به پیش برده به هدف خلق مفکوره یی متکی بر هنر به مثابه متحرکی برای بازدید ها وگفتگو ها ام دی ا .

یافته های ابتدایی یا درست نشناختن دیگران , نفهمیدن و کم بود معلومات به نسبت پیش داوری ها عواملی اند که به دلیل آنها (ام دی ا) خواسته که یک دسترسی مستقیم به فرهنگ و شناخت را برای همه مهیا سازد.

 

 

Ce message est également disponible en : French, English