انستیتیوت فرانسه در افغانستان در چهارچوب پانزدهمین سالروز تخریب بودا ها به منظور فیلمبرداری از اماکن عمده تاریخی در درۀ بامیان از تاریخ 22 ثور الی 13 جوزا میزبان هنرمند فیلمساز خانم سپیده فارسی بود. فیلم مذکور که در حال مونتاژ میباشد در چهارچوب یک سمینار که میخواهیم تحت عنوان destruction du sensible  (تخریب موارد حساس) برگزار نماییم در سال 2017 در شهر پاریس کشور فرانسه به نمایش گذاشته خواهد شد و سپس در انستیتیوت خودمان نیز به نمایش گذاشته میشود.

به تاریخ 11 جوزا ایفا فیلم مستند وی را تحت عنوان  هَرَت در سفارت فرانسه به نمایش گذاشت که توانست احساسات افراد زیادی را برانگیزد.

فیلم هَرَت – خلاصه

در ابتدا یک دخترک خوردسال همراه با مادرش – خود  فیلمساز – از پاریس به ایران میروند بخاطر پیوستن به پدرکلانش و راهی شدن به سوی افغانستان، کشوری خیالی که از سه نسل بدینسوء یعنی از هنگام رفتن جد بزرگ شان به ایران از آن بازدید ننموده بودند.

با فیلمبرداری نمودن از پدرو دخترکش و فیلمبرداری شدن او به نوبه خود به واسطه دخترش با یک کمره جیبی به راه خود ادامه میدهند – این فیلمساز دو دید را به نمایش میگذارد  و دفترچه سفری را با آلبوم فامیلیی یکجا نموده که گل میکند.

لست فیلم ها:

دنیا خانه من است، یکی از اولین فیلم های وی – مستندی اختصاص داده شده به ایرانیان مقیم خارج

2000        هومی سیتنای فیلم ساز،  که توانست جایزه فدراسیون جهانی منتقدان فیلم را در فستیوال بمبی دریافت نماید.

2001        مردان آتشین که این بار به آتش نشانان تهران اختصاص یافته بود

2003        سفر مریم، فیلمی میان تخیل و گذارش که مسیر سفر یک خانم جوان ایرانی را که در پاریس زنده گی مینماید و دوباره بخاطر جستجوی پدرش در سرک های تهران آمده است تعقیب مینماید: با عکس رنگ رفته یی در دست از رهگزران و فروشنده گان در مورد پدرش میپرسد.

2007    هَرَت، فیلم مستند

2009    وی عضو هیئت داوران فستیوال جهانی فیلم لُکارنُ میباشد

2014    گل رُز سرخ،  که نشان دهنده برپاخیزی دانشجویان و شکستاندن تابوها (ممنوعیات) سینمای ایران میباشد، این فیلم نشان دهنده رابطه میان نسل جوان معترض و نسلی که برعلیه رژیم شاه اعتراض نمودند است.

Ce message est également disponible en : French, English