فِمیس با همراهی دیپارتمنت دانشگاه بهاری خود را در ماه جولای 2015 در پاریس برگزار مینماید. به تقیب ثبت نامی که در جنوری 2015 اعلان شده بود، هییت مسلکی منتخب ا میان تمام کاندیدان که ثبت نام نموده اند 15 تن آنان را انتخاب خواهند کرد به خاطر مستفید شدن از بورسیه که شامل پول حمل و نقل و بود باش شان در پاریس میباشد.

فمیس( آموزشگاه ملی در بخش صدا و سیما) که بخشی از وزارت فرهنگ و ارتباطات، و نیز بخشی از سِ اِن سِ میباشد. به منظور جاگزین کردن انستیتوت تعلیمات عالی در بخش سینما در سال 1986 تاسیس شد که فعلا فمیس یکی از آموزشگاه های مهم در بخش سینما در فرانسه و یکی از بهترینان در تمام جهان میباشد. شبکه های فرهنگی فرانسه در خارج همراه با این سازمان کمک میکنند، مخصوصا در بخش < دانشگاه بهاری> که همه ساله از سال 1988 با همراهی وزارت امور خارجه و انکشاف جهانی. این دوره های آموزشی جهانی در سال 2015 در ماه های جون و جولای دایر خواهند شد.

دانشگاه بهاریِ فِمیس حدود 15 جوان فرانکوفون – محصلین سینما و جوانان مسلکی – را  که آرزوی ارتقای سویه خویش را در بخش فیلم مستند دارتد از سراسر جهان گرد هم میاورد.این جلسه فشرده مربوط میشود به فعالیت های عملی در راستای پیشرفت در بخش نویسنده گی به واسطه ساختن یک فلم کوتاه مستند به شکل مسلکی. در جریان بود باش آنها فعالیت های دیگری چون تماشای فلم ها و دید و بازدید همراه با فلم سازان نیز شامل میباشد.

دانشگاه بهاری فمیس تجربه ایست در بخش کار گروهی با جوانان دیگر از سراسر جهان، و بهترین زمانی است بخاطر تبادل نظر و شناخت فلم های مستند فرانسوی و اروپایی. همچنان این دانشگاه بهاری زمینه داخل شدن فلم سازان آینده را در شبکه جهانی جوانان فعال در بخش مستند مساعد میسازد. دوره های آموزشی به زبان فرانسوی اند پس کاندیدان باید از یک سطح خوب لسان برخوردار باشند. این دوره آموزشی به روی همه دارنده های بورس که از جانب صفارت فرانسه آن کشور اختصاص داده شده باز میباشد.

دوسیه ها برای کاندیدان در ماه جنوری سال 2015 از طریق پست فرستاده خواهد شد. و مهلت نهایی تسلیم دهی دوسیه ها
 ماه فبروی 2015 میباشد و گزینش کاندیدان در ماه اپریل پیش بینی شده است.

تماس با بخش تبادل فرهنگ و سمعی بصری خارجی:آقای  پاسکال لُتُلیه، ویرایشگر سینما  pascal.letellier@diplomatie.gouv.fr – (+ 33) 143179948

تماس با فِمیس: خانم هِلِن فانتل، رییس پروژه < دانشگاه بهاری فِمیس>

universitedete@femis.fr- (+33) 153412142

Ce message est également disponible en : French, English