ثبت نام الی 8 ماه فبروری 2015

 

این مسابقه برای همه رده های سنی و در سراسر دنیا میباشد، آهنگ های بدون سرحد از کاندیدان میخواهد که به شکل رایگان یک شعر آهنگ را که دارای 3 مصره و یک انتره باشد به زبان فرانسوی بنویسند.

http://www.chansons-sans-frontieres.fr/actualites

یک جایزه برای استادانیکه شاگردان خویش را در این رقابت همراهی میکنند در نظر گرفته شده است.

http://www.chansons-sans-frontieres.fr/217.prix-professeurs

Ce message est également disponible en : French, English