انستیتیوت فرانسه در افغانستان با کمال افتخار پذیرای موسسه فرهنگی فرانسوی به نام WORK IN PROGRESS (کار در جریان) با حظور رئیس آن خانم نیکی دیانا مارکواردن به منظور برگزاری یک نمایشگاه جالب و استثنائی در جریان ماه های اپریل و می بود.

با گرد هم آوردن فیلم ها و آثار دیجیتال چندین هنرمند زن از کشور های مختلف، این نمایشگاه تعداد زیادی از جوانان افغان را به خود جلب نمود.

  • شب های بغداد: از هنرمند عراقی به نام فرات الجمیل – فیلم انیمیشن 3 بعدی
  • صحبت برای تویت: از هنرمند مصری به نام هبا امین – یک برنامه دیجیتالی بر روی 3 صفحه نمایش
  • ملکیت خانه های رویایی از هنرمند فلسطینی به نام: الکساندرا صوفیا هندال- یک وب سایت غیر حقیقی (منبع معلومات) که آرشیف های مختلف معلومات را در مورد املاک در فلسطین گردهم می آورد؛ که در برگیرنده مسیر ویرانی و پیدا نمودن دوباره ارزش و اهمیت آن ، تاریخ و آرشیف های فامیل های مربوطه میباشد
  • تیدی، نادیا و اِلی اثری از هنرمند مصری به اسم هبا امین – فیلم کوتاه از فامیل های بیت الحم و بیت المقدس که حاکی از تاریخ شان و راه تبعید آنها میباشد.

به منظور به نمایش گذاشتن این نمایشکاه ما همچنان از هنرمند افغان خانم شمسیه حسنی دعوت به عمل آوردیم تا به منظور ترسیم یک نقاشی با اسپری به شکل مستقیم حظور یابند که مورد علاقه جوانان افغان قرار گرفت.

 

 

Ce message est également disponible en : French, English