روز های شنبه, دوشنبه و چهارشنبه

از ساعت : ۴:۳۰ الی ۶:۰۰

 

 

دلف C1: این دیپلوم زبان فرانسوی از یک شناخت عمیق و توانایی برقراری ارتباطبه ساده گی و بدین ترتیب از یک سطح بالای زبان فرانسوی تصدیق مینماید.

مخصوصا روی موضوعات معین که توسط خود کاندیدان انتخاب میشود.

این سطح زبان برای ورود به دانشگاهای فرانسه میباشد.

که با داشتن این سطح زبان دیگر نیاز به سپری کردن امتحانات زبان نخواهد بود.

 

۴ جلسه در دو بخش 

بخش اول: آماده گی زبانی. این بخش مربوط به بالا بردن سطح نوشتن و صحبت کردن میباشد. مجموع ساعات درسی: ۹۰ ساعت درسی

 

بخش دوم: آماده گی برای امحانات: معرفی کاملی ازنوعیت امتحانات. تمرین هایی برای هر یک از بخش های امتحان دلف C1

(بخش های شفاهی و نوشتاری).

مجموع ساعات درسی: ۹۰ ساعت درسی

 

 

شرایط ثبت نام:

داشتن دیپلوم دلف B2 از چارچوب اروپا در بخش زبان ها (دلف B2. ت س اف B2)

Ce message est également disponible en : French