/شب مفکوره ها در کَی دُرسَی

شب مفکوره ها در کَی دُرسَی

وزارت خارجه و انکشاف بین المللی یک تجربه بی سابقه یی را به تاریخ 27 جنوری 2016 سازمان دهی میکند:
شب مفکوره ها برنامه یی که روشنفکران، هنرمندان و مهندسان به خاطر تصور دنیای فردا که از ساعت 6 بعد از ظهر الی  2 صبح صورت میگیرد صحبت خواهند نمود.

این برنامه به ابتکار وزیر کشور فرانسه لوران فابیوس توسط انستیتیوت فرانسه راه  راه اندازی شدهاست ،این شب یعنی نخستین شب مفکوره ها سبب گردش جهانی مفکوره هایی میشود که کشور فرانسه خیلی ها در آن دخیل میباشد.

به منظور دیدن و شریک نمودن ویدیوی معرفی شب مفکوره ها بر روی  لینک ذیل کلیک نمایید:

.https://www.youtube.com/watch?v=0DcOYDUxAT4&feature=youtu.be

مرز ها، شهروندی، تنوع، صحت، منابع و روحانیت از جمله سوالاتی اند که موضوع گفتگو ها میان شخصیت های برجسته  فرانسوی و خارجی را تشکیل میدهند. این روشنفکران، هنرمندان و مسئولین بین المللی روی گذر دنیای امروزی طوری که با آن آشنا هستیم  و در مورد دنیای فردا همانگونه که میتوانیم تصور کنیم ابراز نظر خواهند نمود،

بخاطر دیدن و شریک نمودن برنامه شب مفکوره ها بر لینک ذیل کلیک نمایید:

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-2015-de-la-diplomatie-culturelle/la-nuit-des-idees-au-quai-d-orsay-27-janvier-2016/article/la-nuit-des-idees-au-quai-d-orsay-27-01-16

در خاتمه، بخاطر سهیم شدن ادبیات،رشته ادبیات  نیز به منظور رمز گشایی از دنیایی که به میان میاید،نیز با به خوانش گرفتن آثار و مقالات توسط نویسنده های صحنه جدید ادبیات در چهارچوب برنامه “خوانش آینده ”  تکمیل کننده این شب استثنایی خواهد بود.

 غذا ها، نوشیدنی ها، کتابخانه موقتی و خوانش همه گانی فضای استثنایی برای تبادل نظر و صمیمیت برای آنهایی که میتوانند در پاریس اشتراک نمایند به وجود میاورد. برای دیگران، تمام بحث ها روی لینک http://fdip.fr/DirectNDI  گذاشته خواهند شد.

2018-04-07T09:21:44+00:00 ژانویه 27th, 2016|