بمناسبت افتتاح رسمی صفحهء “افغانستان” مربوط به سکوی “فرانس الومنی، بروز چهارشبه ۲۶ اپریل ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۶ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی، یک همایشی در انستیتیوت فرانسوی افغانستان واقع در کابل، با حضور داشت آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان تنظیم گردید.

“فرانس الومنی” در همکاری مشترک با تصدی “کامپوس فرانس”، از سوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه تطبیق و مدیریت می گردد. اجماع خارجیانی که تحصیلات شان را در کشور فرانسه بسر رسانیده اند، در یک مجموعه ای از منافع مشترک بروی شبکه، هدف این سکو را تشکیل می دهد. سکوی مذکور نیز امکان شغل یابی و کارآموزی را با سهیم ساختن نمایندگان بازار کار محلی میسر ساخته، پیشکش می کند. در مراسم یادشده در داخل انستیتیوت فرانسوی افغانستان، بیش از ۱۲۰ تن از مدعوین، بخصوص محصلین سابق افغان، نمایندگان بازار کار محلی و روئسای موسسات اشتراک ورزیدند.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه از اهمیت و مفاد تام سکوی “فرانس الومنی – افغانستان” برای جوانان افغانی که در جستجوی کار و وظیفه و یا خواستار ارزش و ارج دهی به مسیر تحصیلی و اکادمیک شان در فرانسه اند، یادآهانی بعمل آورد. رئیس گروپ کمپنی تجارت بین المللی افغان – جرمن و همچنان نمایندهء پروگرام ظرفیت سازی برای برنامه قاطع ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بنوبه خویش از نقش تاریخی و کنونی فرانسه در افغانستان در بخش آموزش دهی یادآوری نمودند.

JPEG

متعاقباً، یک نمایش سکوی فعال بروی خط و بعداً کُنش موفقانه هیپ هاپ از گروه افغانی بنام “توپ ستِپ کرو” انجام یافت. بالاخره، صرف عصریه ای در فضای گرم و صمیمانه به اشتراک کنندگان محفل فُرصت تبادل نظر، به کمپنی های حاضر زمینهء ارتقای فعالیت های شان و پاسخگویی به پرسش های علاقه مندان برنامهء “الومنی” را فراهم ساخت.

JPEG

“فرانس الومنی – افغانستان” یک صد و دوازدهمین سایت محلی سکوی است که تا به امروز بروی خط مجاری قرار گرفته و فعال شده، و فعلاً به لسان های فرانسوی و انگلیسی قابل دسترسی می باشد.

جهت دریافت معلومات مزید :

www.afghanistan.francealumni.fr