جهان آرا رفیع، معلم و نقاش است. او سال‌ها است که نقاشی می‌کند. نمایشگاه نقاشی انفرادی این دختر افغان در ماه مارچ 2018 میلادی در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) برگزار شد.

نام این نمایشگاه «سکوت» بود  و در آن نزدیک به 20 تابلوی نقاشی به نمایش در آمده بود.

خانم جهان آرا گفت که این نمایشگاه در مورد وضعیت زنان افغانستان است، زنان افغان سال‌های زیادی چه در خانواده‌های‌شان و چه در جامعه رنج، درد و خشونت را تجربه کرده‌اند،  اما سکوت کردند.

او افزود: «من نام این نمایشگاه را به خاطر زنان افغانستان، سکوت نام‌گذاری کردم و می‌خواهم که دیگر زنان افغانستان در مقابل خشونت و درد و رنج سکوت نکنند.»

جهان آرا رفیع، معلم نیز است. او چند سال است که در مکتب «نسوان ملی سوله» در صنف‌های ششم، هفتم و هشتم نقاشی تدریس می‌کند.

خانم رفیع از سال 2000 میلادی زمانی‌که در پاکستان با خانواده‌اش مهاجر بوده، نقاشی می‌کرده است. پس از آن، او به کابل می‌آید و نقاشی را به مدت چهار سال در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل فرا می‌گیرد.

این دختر افغان تا کنون چندین نمایشگاه نقاشی را در  خارج و داخل کشور برگزار کرده است.

جهان آرا رفیع در مورد نمایشگاه اش صحبت می کند.

در این نمایشگاه تعدادی زیادی اشتراک کرده بودند.

این نمایشگاه به مدت سه روز در انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار شد.

تمام این نقاشی ها در مورد وضعیت زنان افغانستان است.

سه خانم افغان در حال نگاه کردن تابلوها