گروه «تاپ استپ» در اول هفته ماه اپریل 2018 میلادی در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا)  اجرایی را انجام دادند.

این گروه متشکل از جوانان افغان هستند که به رقص‌های خیابانی علاقه‌مند می‌باشند.

گروه «تاپ استپ» نزدیک به 10 نفر اند که چندین سال است که در شهر کابل فعالیت می‌کنند.

عکس‌های از این گروه:

این گروه در سال 2015 در شهر کابل ایجاد شده است.

یکی از اعضای گروه در استیج ایفا.

اکثر اعضای این گروه پسران جوان هستند.

گروه تاپ استپ در برنامه های فرهنگی نیز اجرا می‌کند.