موسسه دولتی «افغان فلم»، یکی از نهادهای فرهنگی در کشور است که از سال‌ها به این سو در بخش سینما فعالیت دارد.

این موسسه در سال 1347 مطابق با 1968 میلادی با همکاری ایالت متحده امریکا ساخته شد.

در این موسسه یک آرشیف بزرگ از فلم‌های افغانی و بین‌المللی موجود است.

افغان فلم به جز در رژیم گروه طالبان، در دیگر دوران‌ها فعالیت‌های خوبی داشته است.

به گفته محمد ابراهیم عارفی، رییس افغان فلم در آرشیف این نهاد، نزدیک به 36 هزار ساعت فلم افغانی و 30 هزار ساعت فیلم مشترک و بین‌المللی نگهداری می‌شود.

عکس‌ها توسط انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) گرفته شده است.

یک مرد در ریاست افغان فلم

در آرشیف افغان فلم، فلم‌های قدیمی نیز موجود است.

نمونه ای فلم یک اخبار

آرشیف افغان فلم

محمد ابراهیم عارفی، رییس افغان فلم

لوگوی افغان فلم

یک پوستر از افغان فلم