/زبان فرانسوی را در «ایفا» بیاموزید

زبان فرانسوی را در «ایفا» بیاموزید

کورس‌های زبان فرانسه

آیا خواهان یادگیری زبان فرانسوی هستید؟

این هم معلومات در مورد صنف‌های فرانسوی در «انستیتوت فرانسه در افغانستان» (ایفا)

آموزش زبان فرانسه داخل ایفا:

سویه زبان فرانسوی خود را با کورسهای متعدد و فشرده انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) تقویت کنید.

صنف‌های فشرده:

یک سمستر 24 ساعته در 12 جلسه درسی – سه روز در هفته

هزینه ثبت نام:

1680 افغانی برای جوانان

1200 افغانی برای نوجوانان و اطفال

نوت: برای ثبت ‌نام کاپی تذکره و یک قطعه عکس الزامی است.

میتودهای درسی:

الترایگو(Alter ego) برای جوانان

ادوسفر (Adosphére) برای نوجوان

لِلوستیک (Les Loustics) برای اطفال

قیمت کتاب‌های درسی :

1250 افغانی برای بزرگسالان

1000  افغانی برای  نوجوانان

1700  افغانی برای اطفال

سایر پیشکش‌ها در ایفا:

  • صنف‌های کوتاه‌ مدت با گروپ‌های کوچک
  • صنف‌ها با اهداف خاص (گرامر، فن نوشتاری، فن محاوره و آمادگی امتحانات دِلف و دَلف)

هزینه این کورس ها بر اساس تعداد ساعات، جلسات و تعداد اشتراک کنندگان تعیین میگردد.

آموزش زبان فرانسه خارج از ایفا:

انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا)  صنوف انفرادی و گروپی خاص ، صنوف برای دفاتر و صنوف عمومی (در دانشگاه و موسسات همکار) بیرون از ایفا را نیز برای علا‌قمندان پیشکش می‌نماید.

هزینه ثبت نام:

قیمت بر اساس تعداد شاگردان، ساعات درسی و جلسات تعیین میگردد.

امتحانات بین المللی دِلف و دَلف:

ایفا در دو فصل بهار و خزان امتحانات بین‌المللی  دِلف و دَلف را برگزار مینماید.

فیس ثبت‌نام امتحانات دِلف و دَلف:

500  افغانی برای سطوح A1 و A2

1000  افغانی برای سطح  B1

2000  افغانی برای سطح  B2

2500  افغانی برای سطوح C1 و C2

برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید:

responsable.scolarite@institutfrancais-afghanistan.com

accueil@institutfrancais-afghanistan.com

+93(0)729255593

Institutfrancais-afghanistan.com

آدرس: چهارراهی ملک اصغر، محوطه لیسه استقلال، کابل

2018-05-03T06:11:06+00:00می 3rd, 2018|