کورس‌های زبان فرانسه

آیا خواهان یادگیری زبان فرانسوی هستید؟

این هم معلومات در مورد صنف‌های فرانسوی در «انستیتوت فرانسه در افغانستان» (ایفا)

آموزش زبان فرانسه داخل ایفا:

سویه زبان فرانسوی خود را با کورسهای متعدد و فشرده انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) تقویت کنید.

صنف‌های فشرده:

یک سمستر 24 ساعته در 12 جلسه درسی – سه روز در هفته

هزینه ثبت نام:

1680 افغانی برای جوانان

1200 افغانی برای نوجوانان و اطفال

نوت: برای ثبت ‌نام کاپی تذکره و یک قطعه عکس الزامی است.

میتودهای درسی:

الترایگو(Alter ego) برای جوانان

ادوسفر (Adosphére) برای نوجوان

لِلوستیک (Les Loustics) برای اطفال

قیمت کتاب‌های درسی :

1250 افغانی برای بزرگسالان

1000  افغانی برای  نوجوانان

1700  افغانی برای اطفال

سایر پیشکش‌ها در ایفا:

  • صنف‌های کوتاه‌ مدت با گروپ‌های کوچک
  • صنف‌ها با اهداف خاص (گرامر، فن نوشتاری، فن محاوره و آمادگی امتحانات دِلف و دَلف)

هزینه این کورس ها بر اساس تعداد ساعات، جلسات و تعداد اشتراک کنندگان تعیین میگردد.

آموزش زبان فرانسه خارج از ایفا:

انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا)  صنوف انفرادی و گروپی خاص ، صنوف برای دفاتر و صنوف عمومی (در دانشگاه و موسسات همکار) بیرون از ایفا را نیز برای علا‌قمندان پیشکش می‌نماید.

هزینه ثبت نام:

قیمت بر اساس تعداد شاگردان، ساعات درسی و جلسات تعیین میگردد.

امتحانات بین المللی دِلف و دَلف:

ایفا در دو فصل بهار و خزان امتحانات بین‌المللی  دِلف و دَلف را برگزار مینماید.

فیس ثبت‌نام امتحانات دِلف و دَلف:

500  افغانی برای سطوح A1 و A2

1000  افغانی برای سطح  B1

2000  افغانی برای سطح  B2

2500  افغانی برای سطوح C1 و C2

برای معلومات بیشتر با ما در تماس شوید:

responsable.scolarite@institutfrancais-afghanistan.com

accueil@institutfrancais-afghanistan.com

+93(0)729255593

Institutfrancais-afghanistan.com

آدرس: چهارراهی ملک اصغر، محوطه لیسه استقلال، کابل