نشر زریاب، یکی از انتشارات جوان افغانستان است که از سال 1391 خورشیدی فعالیت‌اش را آغاز کرده است.

نام این نشر از نام نویسنده بزرگ معاصر افغانستان، اعظم رهنورد زریاب، گرفته شده است.

به گفته منوچهر فرادیس، مسوول «نشر زریاب» تا ادای دینی باشد به کارنامه پربار فرهنگی این نویسنده بزرگ.

آقای فرادیس در مورد این که چرا این «نشر» را ایجاد کرده است، گفت: «نشر زریاب را برای این تأسیس کردیم تا آثار معتبر داستانی حوزه فارسی زبان و جهان را بدون سانسور منتشر کنیم؛ آثاریی که دیگران یا بنابر پرفروش نبودن آن یا سانسور دولتی در حوزه فارسی زبان، از نشر آن می‌گذشتند. جای چنین آثاری در میان ناشران افغانستان خالی بود.»

هدف نشر زریاب روشنگری و مبارزه با سانسور در حوزه زبان و ادبیات فارسی است. در همین راستا تا حالی کتاب‌های ارزنده‌‌ی چون لولیتا از ولادیمیر ناباکوف، صد سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز و سنگ صبور از عتیق رحیمی را به نشر رسانیده است.

نشر زریاب از چند سال به این سو در کابل فعالیت دارد و تا کنون نزدیک به هفتاد عنوان کتاب در عرصه ادبیات داستانی، شعر و نقد ادبی منتشر کرده است.

منوچهر فردایس این نویسنده افغان تا هنوز سه رمان به‌نام‌های (سال‌های تنهایی، روسپی‌های نازنین و خداحافظ عاشق) و یک سفر نامه (از آسه‌مایی تا دوماند) نوشته است.

او در سال 1366 خورشیدی در شهر کابل متولد شده و دارای تحصیلات عالی در رشته ارتباطات و ژورنالیسم است.