امتحان دلف (DELF) با اشتراک بیش از 200 شاگرد در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) برگزار شد.

این امتحان به مدت یک هفته در ایفا ادامه داشت.

کاندیدان برای امتحان دِلف سطح‌های A1، A2، B1 و B2  را سپری کردند.

در افغانستان  همه ساله امتحانات دِلف و دَلف در دو فصل بهار و خزان  برگزار می‌شود.

قرار است که نتایج امتحان دِلف سه هفته بعد اعلان شود.

دیپلوم بین‌المللی دِلف (دیپلوم در زبان فرانسوی) و دَلف، (دیپلوم پیشرفته در زبان فرانسوی)، تنها دیپلوم در زبان فرانسوی است که توسط وزارت آموزش ملی فرانسه اعطا می‌شود. این دپیلوم‌ها معتبر و در سطح بین‌المللی قابل اعتبار است و یادگیری زبان فرانسوی را به‌گونه رسمی تایید می‌کند.

دپیلوم دلف و دلف این اجازه را می‌دهد در کشورهای فرانکوفون تحصیل، کار و مهاجرت کنید.

استادان در حال بررسی پارچه‌های امتحان