خیابان شانزه‌لیزه یکی از زیباترین خیابان‌های دنیا است. این خیابان در ناحیه هشتم پاریس قرار داد و نزدیک به 2 کیلومتر طول دارد. در این خیابان مغازه‌ها و بوتیک‌های لوکس و کاخ الیزه در نزدیکی آن موقعیت دارد. همه ساله در 14 جولای به مناسبت جشن ملی فرانسه مراسم رژه نظامی در این خیابان برگزار می‌شود.

نمای از شانزه لیزه و ساختمان‌های پاربسی اطراف آن

نمایی از ساختمان‌ها و دکان‌های خیابان شانزه‌لیزه

نمایی از خیابان شانزه‌لیزه از بالای طاق ظفر

خیابان شانزه‌لیزه نزدیک به 2 کیلومتر طول دارد

گردش در شانزه لیزه، این خیابان در ناحیه هشتم پاریس موقعیت دارد

در خیابان‌ شانزه لیزه مغازه‌های لوکس قرار دارد و یکی از زیباترین خیابان‌های جهان است

ورودی فوکییت، یکی از رستورانت‌های مشهور این خیابان است

این خیابان از میدان کنکورد آغاز و به میدان شارل دوگل ختم می‌گردد

منبع: www.france-voyage.com