گروه تیاتر سرخ و سفید، نمایش‌نامه‌ی «ولپن» (روبا) از بن‌جانسون یکی از نمایش‌نامه‌نویسان مشهور جهان را در کابل اجرا کردند.

این نمایش‌نامه در لیسه  خصوصی معرفت برگزار شد و در آن شاگردان این لیسه و شماری دیگر از شهروندان کابل اشتراک کردند.

شفیق‌الله زنده‌گی، کارگردان این نمایش‌نامه گفت: «ما این کمدی را به‌خاطری انتخاب کردیم که موضوعش با وضعیت فعلی جامعه ما سازگار است. موضوع این نمایش‌نامه طوری که می‌دانید در باره حرص و طمع است. ما نمایش‌نامه ولپن را بیش از 6 ماه در انستیتوت فرانسه در افغانستان تمرین کردیم و سپس آن را اجرا کردیم.»

گروه سرخ و سفید، چندی قبل نیز این کمدی بن‌جانسون را در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) اجرا کردند و در ماه می سال 2018 دوباره آن را در لیسه عالی معرف انجام دادند.

گروه تیاتر سرخ و سفید، گروهی از جوانان است که از سال 2014 میلادی فعالیت‌شان را در کابل شروع کردند. این گروه متشکل از 11 نفر هستند که شامل 3 دختر و 8 پسر می‌شوند.

شفیق‌الله زنده‌گی،در مورد چگونه ایجاد شدن سرخ و سفید گفت: «ما سال دوم دانشگاه بودیم، در بخش تیاتر فعالیت‌های خود را آغاز کردیم و چندین اجرا انجام دادیم، دیدیم که کار ما خوب است و همه اعضا تصمیم گرفتیم که گروه سرخ و سفید را ایجاد کنیم.»

این گروه از 5 سال به این‌طرف نزدیک به 16 اجرا داشته اند.  سرخ و سفید نمایش‌نامه‌های به‌نام «لیلا»، «تحول برای جامعه» «بشنو» و «ولپن» را در کابل اجرا کردند. قرار است که این گروه به زودی نمایش‌نامه «در انتظار گودو» اثری سامویل بکت را نیز اجرا کنند.

سرخ و سفید از دو سال به این سو در انستیتوت فرانسه در افغانستان فعالیت‌های هنری‌اش را ادامه می‌دهند و توسط این نهاد نیز حمایت می‌شود.

گروه سرخ و سفید پس از اجرای شان در ایفا

یکی از بازیگران این گروه روی صحنه

سرخ و سفید چندی قبل در لیسه معرفت اجرا داشتند.

این گروه در سال 2014 میلادی در کابل تشکیل شده است.

گروه تیاتر سرخ و سفید، گروهی از جوانان است که از سال 2014 میلادی فعالیت‌شان را در کابل شروع کردند. این گروه متشکل از 11 نفر هستند که شامل 3 دختر و 8 پسر می‌شوند.

سرخ و سفید از دو سال به این سو در انستیتوت فرانسه در افغانستان فعالیت‌های هنری‌اش را ادامه می‌دهند و توسط این نهاد نیز حمایت می‌شود.