ثبت نام براي دور چهارم سال 1397

از تاريخ 23 سرطان 1397

از ساعت 8:30 الي 12:00  قبل از ظهر و از ساعت 1:30 الي4:30 بعد از ظهر

 

موارد لازم براي ثبت نام: فوتوكاپي تذكره يا پاسپورت، يك قطعه عكس و هزینه ثبت‌نام