جلسات کتاب‌خوانی با نام «باشگاه کتاب» در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این جلسات، ترویج کتاب‌خوانی میان جوانان می‌باشد. هر دو هفته اشتراک‌کنندگان، یک کتاب را خوانده و سپس به دیگر اشتراک کنندگان این برنامه معرفی کرده و در موردش بحث می‌کنند.

باشگاه کتاب افغانستان در سال ۲۰۱۵ به‌هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی توسط یک گروه از جوانان افغان مشتاق به فرهنگ کتاب‌ خوانی به فعالیت آغاز نموده  و جلسات خود را از چندی به اینسو در «مدیاتیک» انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار می‌کنند. در این مدت، «باشگاه کتاب» توانسته است نقطه اتصال صدها جوان روشنفکر افغان باشد.

در کنار جلسات باشگاه کتاب، نویسندگان، تحلیل گران و چهره‌‌های سرشناس نیز برای اشتراک در این برنامه دعوت می‌شوند.