فهیم کریم، جوان افغان در سال 2013 میلادی مجله‌ایی را به‌نام «انسان» ایجاد کرد. این مجله به زبان‌‌های پشتو و فارسی دری مقالات مختلف را در حوزه فلسفه منتشر می‌کند.

فهیم کریم در باره این‌که چرا این مجله را ایجاد کرده  گفت: «در سال 2013 مجله اختصاصی فلسفه، فرهنگ، هنر و مطالعات علوم انسانی به نام انسان را تاسیس کردم که تا کنون نشرات دارد. این مجله به مسایل خیلی خاص از جمله هنر، مطالعات زنان، انسان‌گرایی، اخلاق و زبان تا کنون نشرات داشته است. مجلۀ انسان که زمینۀ مطالعاتی خاص هیومانیستی دارد، می‌کوشد تا در افغانستان به عنوان یک تجربۀ جداگانه مطرح باشد. از اینکه رسانه‌ها در جوامع دیموکراتیک و باز به رشد و شگوفایی می‌رسند، این مجله می‌کوشد تا تمامی فعالیت‌های خویش را برای تکامل، تسریع، و حمایت جوامع دیموکراتیک و باز از طریق نشر و پخش مطالعات خردگرایانه، معرفت و فهم جدید و اکادمیک به نمایش بگزارد.»

فهیم کریم، این جوان 26 ساله لیسانس خود را از پوهنتون کابل در بخش روانشناسی به پایان رسانیده و سپس ماستری خود را از رشته روابط بین‌الملل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او علاقه‌ای خاص به فلسفه دارد و در کنار آن، در بخش تحقیق نیز فعالیت دارد.

اعضای مجله انسان به این باور است که نشرعلوم و تفسیر و فهم جدید از زندگی می‌تواند به وضعیت جاری سودمند باشد. این مجله با داشتن یک ویب‌سایت اختصاصی دارای بخش‌های «ملتی‌میدیا» نیز است و نشست‌های اکادمیک را نیز برگزار می‌کند.

آقای فهیم در صبحت‌هایش در باره این مجله افزود: «ما باورمند به میان آوردن رابطه روشنفکرانه مقطع‌های تاریخی بی‌شماری هستیم. افغانستان در چهل سال اخیر رابطه خویش را با یک تاریخ که دارای ارزش‌های نسبتاً معتبر بوده است، از بین برده است. تاریخ روشنفکری در افغانستان و تبین دوباره تاریخ نیاز به بازبینی جدی دارد و انسان متعهد است تا این کار را انجام دهد.»

فهیم کریم می‌گوید که این مجله «اکادمی فلسفه مجروح» را به خاطر  اندیشه‌های دکتر بهاالدین مجروح راه‌اندازی کرده تا یادی از آن فیلسوف افغان باشد و هم‌چنان می‌خواهد که تا جایگاه معرفت بومی را دریابد.

نوت: سایت مجله انسان در انترنت