ثبت نام امتحانات دلف و دلف از روز شنبه مؤرخ 24 سنبله الی روز پنجشنبه 19 میزان 1397  در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا)  و دیپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل ادامه دارد.

شرایط ثبت نام:

  • دو قطعه عکس
  • کاپی تذکره یا پاسپورت
  • هزینه ثبت نام (A1 و A2 500 افغانی، B1  1000 افغانی، B2  2000 افغانی و C1/C2  2500 افغانی)

تاریخ امتحانات :  از روز شنبه مؤرخ 12 عقرب الی پنجشنبه مورخ 17 عقرب 1397

آدرس: ایفا، چهار راهی ملک اصغر، محوطه لیسه استقلال، کابل، افغانستان