انستیتوت فرانسه در افغانستان برنامه «شب مطالعه» را به ‌تاریخ 19 جنوری 2019  در کتابخانه این نهاد برگزار کرد.

در این برنامه، آقای نجیب منلی، نویسنده و مترجم در باره نقش مطالعه در روشنگری و ایجاد فکر خلاق صحبت کرد.

در ادامه «شب مطالعه»، منوچهر فرادیس نویسنده جوان و مسوول «نشر زریاب» به در باره اکرم عثمان و آثارش صحبت کرد. او اکرم عثمان را نویسنده‌ای خوانده که بدون تبعیض به مسایل اجتماعی در آثارش می‌پرداخت.

سپس عارف بهرام، استاد فاکولته هنرهای زیبا در باره نکات قوت و ضعف در آثار معاصر نویسندگان افغانستان صحبت نمود.

در آخر برنامه، از کتاب «کابل، پیدایش و گسترش یک پایتخت شاهی 1773-1948» (مولف می سکینازی) رونمایی گردید. این کتاب توسط داکتر محمد شعیب عمری و استاد فرید احمد احمدی ترجمه شده است. کتاب یادشده با همکاری انستیتوت فرانسه در افغانستان، بنیاد آغاخان و سفارت ناروی در کابل به نشر رسیده است.

داکتر  محمد شعیب عمری در باره این کتاب معلومات مفصل داد و او گفت که این کتاب از زبان فرانسوی ترجمه و یک منبع معتبر علمی در باره شهر کابل است.

در برنامه «شب مطالعه» اشتراک کنندگان، متن‌خوانی و با یک دیگر شان در باره کتاب و کتابخوانی دیالوگ رد و بدل کردند.

برنامه «شب مطالعه» سال سوم است که از سوی وزارت فرهنگ فرانسه در آن کشور راه‌اندازی و در کتابخانه های انستیتوت‌ فرانسه در سرتاسر جهان برگزار می‌شود.

گفتنی است که در این برنامه که در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) برگزار شد، بنیادآغا خان و مرکز فرهنگی شهر کتاب همکاران برنامه بودند.