برنامه Breaking Battle در ارتباط با هنر و ورزش هیپ هاپ روز گذشته با حضور ده ها جوان افغان فعال در این زمینه در ایفا برگزار شد.