گروه تیاتر «ارب بچه» نمایش نامه ای به نام «تنهایی» را به تاریخ 22 اکتبر 2019 میلادی در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) اجرا کردند.

این نمایش نامه داستان دو خانم را به تصویر کشیده است که می خواهند خودکشی کنند.

به گفته قربان میرزایی، کارگردان این تیاتر، نمایشنامه تنهایی در باره آسیب روانی و مریضی «تروما» است.

گروه تیاتر «ارب بچه» فعالیت و تمرین های شان را در ایفا انجام می دهند.