گروه «رقص آفتاب» نمایش نامه «نقطه سرخط» از ورونیک اولمی، نویسنده فرانسوی را در تالار ایفا اجرا کردند.

این گروه متشکل از جوانان افغان هستند. این گروه قبلا در ایفا دو اجرا دیگر نیز داشتند.