انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) برنامه اهدای دیپلم  زبان فرانسوی (DEFL / DALF) را به تاریخ 13 جنوری 2020 برگزار کرد.

در این برنامه به کسانی که بالاترین نمره را گرفته بودند، جوایزی نیز اهدا شد.

در امتحان ماه اگست 2019 میلادی، بیش از 290 نفر اشتراک کرده بودند.

انستیتوت فرانسه در افغانستان هر سال دو امتحان دیلف و دَلف عمومی بهاری و خزانی و یک امتحان دیلف نوجوانان را در تابستان  برگزار می‌کند.