فرانسه همه ساله این روز را جشن می گیرد، امسال بیرق سه رنگ فرانسه به خاطر مبارزه و افتخار پرسنل پزشکی، ملکی و نظامی با بیماری کووید -19  به اهتزار درآمد.عموما این جشن ملی فرانسه در خیابان معروف شانزه‌لیزه برگزار می‌شود.  اما امسال در میدان کنکورد برگزار شد.

14 جولای 1789 مردم زندان باستیل را فتح کردند و سقوط این زندان باعث آغاز «انقلاب فرانسه» شد. دولت فرانسه سال‌ها است که از 14 جولای گرامی‌داشت به عمل می‌آورد. در این روز ارتش فرانسه طی مراسمی در خیابان شانزه‌لیزه رژه می‌رود و در شهرهای دیگر فرانسه  برنامه‌های متنوعی برگزار می‌شود.