شاگردان عزیز!

به اطلاع شما میرسانیم که کورس های فرانسوی در انستیتیوت فرانسه در افغانستان دوباره آغاز میشوند. شاگردانیکه قبلا ثبت نام شده اند اما سمستر شان در ماه مارچ ختم نشده است، میتوانند سر از 30 سنبله به ایفا بیایند. ثبت نام  برای کورس های جدید هنوز آغاز نشده است. کسانی که میخواهند جدیدا ثبت نام کنند، لطف نمایند و منتظر اعلام بعدی باشند.

پوشیدن ماسک در انستیتیوت اجباری است. لهذا، از شما خواهش میکنیم که با ماسک وارد ایفا شوید.

منتظر دیدارتان هستیم.