در هرکجا که هستید، زبان فرانسوی را با انستیتوت فرانسه در افغانستان بیاموزید.

آیا دوست دارید زبان فرانسوی را یاد بگیرید؟ آیا می خواهید زبان فرانسوی را در حالی که در خانه هستیند بیاموزید؟ با انستیتوت فرانسه درافغانستان ، که دارای بهترین مرکز زبان در سطح کشور، معلمان با تجربه، روش های تدریس موثر و مواد تدریسی مدرن می باشد، تماس بگیرید ! درس های آنلاین برای همه مخاطبان در تمام ولایات افغانستان در نظر گرفته شده است.

روش ثبت نام

به منظور ثبت نام در این صنف ها، پیشنهاد می کنیم فرم ثبت نام را از صفحه ایفا دانلود کنید ، آنرا تکمیل کرده و از طریق ایمیل برای ما ارسال نمایید. شما می توانید هزینه ثبت نام را شخصاً در ایفا یا از طریق انتقال بانکی پرداخت کنید.  بعد از دریافت فرم ثبت نام تکمیل شده، جزئیات حساب بانکی انستیتیوت فرانسه را در اختیار شما قرار خواهیم داد.  قابل یادآوری است که هزینه انتقال بانکی به عهده مشتری می باشد. اگر سوالی دارید، لطفا دریغ نکنید و از طریق ایمیل با ما در تماس شوید.

ایمیل مسؤول کورس ها: responsable.scolarite@institutfrancais-afghanistan.com

برای شرکت در این صنف ها، شما به یک کامپیوتر یا تلفن همرا متصل به یک انترنت نسبتاً قدرتمند نیاز دارید. با استفاده از این ابزار های ساده، زبانی را فرا خوهید گرفت که شما را با جهان آشنا خواهد ساخت.

تاریخ آغاز ثبت نام ها: 15 قوس 1399

فورم ثبت نام را از اینجا دانلود کنید.