امتحان دلف (DALF  ET DELF) با اشتراک 226 شاگرد، محصل و کارمند در ماه نوامبر 2020  در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) با موفقیت برگزار شد.

این امتحان به مدت یک هفته در ایفا ادامه داشت.

شرکت کنندگان ، امتحانات سطوح  A1، A2، B1،  B2 ،C1  و C2 را سپری کردند.

در افغانستان  همه ساله دو دوره امتحانات دِلف و دَلف عمومی و یک دوره دِلف برای نوجوانان برگزار می‌شود.

قرار است که نتایج این آزمون ها دو هفته بعد از ختم آن اعلان شود.

دیپلوم بین‌المللی دِلف (دیپلوم در زبان فرانسوی) و دَلف، (دیپلوم پیشرفته در زبان فرانسوی)، یگانه دیپلوم در زبان فرانسوی است که توسط وزارت معارف فرانسه اعطا می‌شود. این دپیلوم‌ها در سطح بین‌المللی قابل اعتبار اند و اموزندگان زبان فرانسوی را بطور رسمی تثبیت سویه میکنند.

اهمیت دیپلوم دِلف و دَلف:

کسانی که میخواهند تحصیلات خود را در فرانسه ادامه بدهند، برای تحصیل در علوم طبیعی باید دِلف B2  داشته و برای تحصیل در علوم اجتماعی حد اقل دَلف C1 داشته باشند.