انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا)  نتیجه امتحانات دِلف  و دَلف نوامبر 2020 اعلام کرد.

کاندیدان هم چنان می‌توانند برای بدست آوردن نتیجه‌ی‌شان در ایفا، دیپارتمنت فرانسوی دانشگاه کابل، مرکز تدریس زبان فرانسوی هرات و بامیان مراجعه نمایند.

نتایج تان را اینجا مشاهده کنید:

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2