به تاریخ 14 جنوری 2021 گروه هنری سرکس تعلیمی تربیوی اطفال افغانستان نمایشی را در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) برگزار کرد.

در این نمایش ده‌ها جوان افغان اشتراک کرده بودند. این گروه نمایش‌های جالب از قبیل آکروبات، شعبده بازی و دیگر نمایش‌ها را اجرا کردند.

برنامه مذکور توسط ایفا حمایت گردیده بود.