فرهنگ

/فرهنگ
فرهنگ2018-04-05T05:08:43+00:00

ساختار برنامه های انستیتوت فرانسه در افغانستان به منظور توسعه و رشد فرهنگ فرانسه و افغانستان، و ایجاد رابطه متداوم بین هنرهای فولکلور محلی و معاصر ترتیب و تنظیم گردیده است. راه اندازی کارگاه های آموزشی عملی و نظری در چهارچوب پروژه های خاص هنری و با دعوت کارشناسان داخلی و بین المللی گامی دیگر برای نیل به این اهداف میباشد. فضا و امکانات ویژه برای هنرمندان و کارشناسان افغا ِن اروپایی / امریکایی که به افغانستان برمیگردند و یا سفر میکنند مهیا میگردد تا آموزه ها و تجارب خود را با هموطنان شان شریک سازند.

رونمایی آلبوم موسیقی گروه «کلاغ‌های سفید» در انستیتوت فرانسه در افغانستان

سلایدر, فرهنگ, موسیقی|

گروه هیپ‌هاپ «کلاغ‌های سفید» از نخستین آلبوم‌اش به نام «تصمیم» به تاریخ 25 مارچ 2019 در انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) رونمایی کرد. در برنامه رونمایی، ده‌ها جوان