سخنان افغان ها

/سخنان افغان ها
سخنان افغان ها 2018-05-16T04:18:10+00:00

نشر زریاب با سانسور مبارزه می‌کند

می 10th, 2018|

نشر زریاب، یکی از انتشارات جوان افغانستان است که از سال 1391 خورشیدی فعالیت‌اش را آغاز کرده است. نام این نشر از نام نویسنده بزرگ معاصر افغانستان، اعظم رهنورد زریاب، گرفته شده است.

دانشجویان رشته هنر های زیبا از دانشگاه کابل در هنگام بازدید شان از نمایشگاه واقعیت مجازی در انستیتوت فرانسه در افغانستان:

ژوئن 17th, 2016|

راستش نمیدانم چگونه چیزی را که در ذهن در مورد نمایشگاه امروز در انستیتوت فرانسه دارم بیان کنم. واقعا که این نمایشگاه مفکوره مرا در مورد هنر تغییر داد، امروز فهمیدم