امتحان دِلف و دَلف

//امتحان دِلف و دَلف
امتحان دِلف و دَلف2018-04-15T08:46:21+00:00

اعلان نتایج امتحانات دِلف و دَلف ماه نوامبر 2018

انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) اعلام می‌دارد که نتیجه امتحانات دِلف و دَلف (DELF et DALF) ماه نوامبر 2018  اعلان شده است. کاندیدان می‌تواند برای بدست آوردن نتیجه‌ی‌شان در ایفا و دیپارتمنت فرانسوی دانشگاه کابل مراجعه نمایند.