انتشارات ایفا

//انتشارات ایفا
انتشارات ایفا2018-04-15T09:10:15+00:00

فرانکوفونی در ایفا

می 30th, 2017|

مانند سال های گذشته، انستیتیوت فرانسه در افغانستان امسال نیز پذیرای یک برنامه استثنائی تازه در سال 2017 برای تجلیل از روز جهانی فرانکوفونی بود.

بخاطر

فرانکوفونی در ایفا

مارس 10th, 2017|

مانند سال های گذشته، انستیتیوت فرانسه در افغانستان امسال نیز پذیرای یک برنامه استثنائی تازه در سال 2017 برای تجلیل از روز جهانی فرانکوفونی بود.

بخاطر ارج گذاری از دوستی میان فرانسه و

ایفا – انتشارات – آخرین روز یک مکوم

نوامبر 7th, 2015|

در سال 2015 تعداد محصلین که در دیپارتمنت زبان فرانسوی مشغول آموختن این زبان اند به بیشتر از 350 تن میرسد، منجمله بیشتر از 100 تن آنان محصلین دیپارتمنت فرانسوی (در بخش ترجمه و دیدکتیک)