دیگر

/دیگر
دیگر2018-04-15T09:21:03+00:00

کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل در انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار شد

می 13th, 2018|

کنفراس بین‌المللی شبیه‌سازی سازمان ملل (EAIMUN) با اشتراک ده‌ها جوان از کابل، ولایات و کشورهای خارجی در «انستیتوت فرانسه در افغانسان» برگزار شد.

گروهی از جوانان افغان، این کنفرانس را به‌خاطر آگاهی و رهبری برگزار کردند.

سپسن‌غر احمدزی، مسوول

فِمیس

مارس 17th, 2015|

 

فِمیس با همراهی دیپارتمنت دانشگاه بهاری خود را در ماه جولای 2015 در پاریس برگزار مینماید. به تقیب ثبت نامی که در جنوری 2015 اعلان شده بود، هییت مسلکی منتخب ا میان

دروس و امتحانات فرانسوی سال 2015

ژانویه 29th, 2015|

انستیتوت فرانسه در افغانستان صنوف عمومی خویش را دوباره بعد از کار های ساختمانی آغاز خواهد نمود  .

دروس فرانسوی شخصی  خارج از ایفا ادامه دارند،

اگر مایل به آموختن زبان فرانسوی به شکل