روز های شنبه, دوشنبه و چهارشنبه

از ساعت ۲:۰۰ الی ۳:۳۰

 

این دیپلوم زبان فرانسوی از سطح زبان فرانسوی شما در بخش کارتان و یا تحصیلات تان تصدیق مینماید.

 

 

برنامه:

  • یک معرفی کامل از نوعیت امتحان
  • B2 یک تمرین جامع در هر یک از بخش های امتحان دلف 

(بخش های شفاهی و تحریری)

 

تعداد مجموعی ساعات درسی:

۴۵ ساعت درسی

شرایط ثبت نام:

سپری کردن یک امتحان بخاطر اشتراک در درس ها

Ce message est également disponible en : French, English