نمایشگاه عکس «استقرای دوم» به تاریخ 11 جولای 2019 در انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار شد.

گروه عکس «استقرا»این نمایشگاه  را برگزار کرده اند.

در این نمایشگاه 48 اثر از 8 عکاس افغان نمایش داده شد.

محمد شهاب اسلامی، عکاس افغان، کیورتور این نمایشگاه بود.

نخستین نمایشگاه عکس «استقرا» سال 2018 میلادی با همکاری انستیتوت فرانسه در افغانستان برگزار شده بود.