انستیتوت فرانسه در افغانستان به مناسبت ماه «نوامبر دیجیتال»، یک کارگاه، نمایشگاه و مسابقه عکاسی به نام «کابل زیبا بمان» را برای شاگردان لیسه عالی استقلال برگزار نمود.

برای ارج گذاری به ماه نوامبر دیجیتال هیچ یک از عکس های این نمایشگاه بر روی کاغذ چاپ نشده و تمام نمایشگاه بر روی مانیتورها به نمایش در آمد. همچنین سه موبایل هوشمند برای عکاسی و پخش عکس ها در فضای مجازی، به سه بهترین عکاس شرکت کننده در این برنامه اهدا شد.