به تاریخ 15 دسامبر 2019، ایفا و گروه هنری «بیرنگ» نمایشگاه هنری اعضای کارگاه هنری ملالی- استقلال را برگزار کرد.  در این نمایشگاه بیش از 60 اثر نمایش داده شد.

کارگاه هنری ملالی – استقلال از سوی نهاد «هنری بیرنگ» به حمایت انستیتیوت فرانسه افغانستان به تاریخ اول جون 2019 در لیسه عالی ملالی ایجاد شد. در این کارگاه، هنر جویان در بخش‌های مورد علاقه‌ای‌شان چون نقاشی ، طراحی، خطاطی میناطوری و غیره آموزش دیدند. کارگاه هنری ملالی-استقلال توسط خانم نبیله هورخش مسوول نهاد هنری«بیرنگ» در لیسه عالی ملالی برگزار شد.