انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) نخستین جلسه «12 سمینار تاریخ تحلیلی ادبیات فرانسه – از قرون وسطا تا پست مدرنیسم» را به تاریخ 6 فیبروری 2020 برگزار کرد.

در ابتدا، آقای نصیر ندیم، ژورنالیست در باره این 12 سمینار معلومات ارایه کرد. سپس آقای نجیب منلی نویسنده فرانکو افغان به طور عموم در باره ادبیات فرانسه صحبت نمود.

هدف این سمینار و گفتگو، این است که سخنرانان و اشتراک کنندگان در باره تاریخ ادبیات فرانسه و سبک های ادبی بحث و گفتگو کنند.

در نخستین جلسه آن، ده‌ها جوان افغان اشتراک کرده بوند.

همکار این برنامه مجله «نون» است.