انستیتوت فرانسه در افغانستان و نهاد طاقچه دانایی پنجمین دور مسابقه کتابخوانی  میان شاگردان مکتب را به تاریخ 16 فیبروری 2020 برگزار کرد.

در این دور شاگردان چهار مکتب (ضیای نوری، رشد تعالی، تمدن و تربیت) رمان «بیگانه» از آلبرکامو را مطالعه کردند و سپس برداشت شخصی شان را نوشتند. متن های رسیده به مسابقه کتابخوانی توسط سه داور  آقای انور وفا سمندر، علی نظری و محمود جعفری ارزیابی شدند و 3 متن به عنوان بهترین متن انتخاب شدند.

در دور اول اشتراک کنندگان کتاب «شازده کوچولو»، دور دوم «خلاصه کتاب بینوایان»، دور سوم «آخرین روز یک محکوم» و دور چهارم «دور دنیا در هشتاد روز» را مطالعه کردند.

انستیتوت فرانسه در افغانستان این جشنواره را میان شاگردان 18  مکتب راه‌اندازی کرد که هدف آن ترویج کتابخوانی میان شاگردان مکاتب است.