څرنګه چې د دِلف او دَلف آزموینې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي، په افغانستان کې د فرانسې انسټیټیوټ د B2, B1  او C1 آزموینو لپاره د آمادګۍ کورسونه پیلوي. که تاسو غواړئ چی په دغو آزموینو کې بریالی شئ، نو زمونږ سره په اړیکه شئ، تر څو وکولای شئ زموږ د آمادګۍ کورسونو څخه ګټه پورته کړئ. دغه کورسونه زمونږ تر ټولو وړ استادانو په واسطه ترسره کیږي.تاسو کولای شئ چی همدا اوس نوم لیکنه وکړئ. د آمادګۍ کورسونه له چهارشنبی د تلي ۱۷ څخه پیلیږي.

د نوم لیکني ساعتونه : له یکشنبی څخه تر چهارشنبی له ۰۸:۳۰ څخه تر ۱۶:۳۰