سیدعلی سینا سادات در 7 مارچ 1991 درشهر مزارشریف متولد شد.او دوره ابتدائیه و لیسه را با تشویق و حمایت پدر، مادر و استادان خویش در شهرمزارشریف به پایان رسانید.

سید علی سینا سادات در سال 2010 از طریق کانکور سرتاسری به دانشکده طب معالجوی کابل راه یافت و درسال 2017 به سویه MD فارغ طب معالجوی کابل شد سپس در سال 2017 با اخذ بلندترین نمره در بین کاندیدان بخش داخله اطفال شامل دوره تخصص در رشته داخله اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل شد.

دوکتور سیدعلی سینا سادات در جریان تحصیل خویش به زبان فرانسوی منحیث زبان بین‌المللی و زبان علم و تکنالوژی که با آشنائی به آن به پیشرفت‌های علم طبابت آگاهی بموقع حاصل شده میتواند، با علاقه مندی خاصی که داشت، شامل برنامه‌های آموزشی زبان فرانسوی در دیپارتمنت دانشکده زبان فرانسوی نیز گردید بخاطر تقویه بیشتر لسان به انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) مراجعه واز آن طریق توانست در سال 2016  مفتخر به اخذ دیپلوم زبان فرانسوی در حد B2 گردد.

او در حالی‌که سال دوم تخصص خویش را در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل سپری می‌کرد با استفاده از برنامه DFMS یا دیپلوم طبی تخصصی در رشته داخله اطفال با تسهیلات کشور فرانسه و حمایت وزارت صحت عامه کشور بخاطر ارتقای ظرفیت بیشتر و آموزش عازم شفاخانه تدریسی «لوئیز موری» در حوالی شهر پاریس برای مدت یکسال گردید. آقای سادات اواخر سال 2019 بااخذ دیپلوم طبی تخصصی بمنظور خدمت‌گذاری به نوزادان واطفال به وطن برگشت.

این داکتر جوان اندوخته‌های علمی و تجربی فراگرفته خویش را از شفاخانه «لوئیز موری» به شفاخانه صحت طفل کابل به کاربرد و داشته‌های خویش را به داکتران هم‌وطن خویش شریک نمود. اخیراً وی بااستفاده از برنامه طبی تخصصی دیگر مجدداً بخاطر ارتقای ظرفیت با استفاده از تسهیلات مجدد کشور دوست فرانسه و حمایت وزارت صحت کشور برای یک تریننگ شش ماه دیگر بحیث دوکتور ترینی داخله اطفال درشفاخانه مرکزی «اگلومیریشن مونترگو»از فرانسه مشغول آموزش و کارعملی می‌باشد. او از توجه و برخورد والای انسانی اساتید خویش در شفاخانه لوئیز موری و از توجه و مواظبت اساتید و مسولین محترم شفاخانه مرکزی اگلومیریشن مونترگواز فرانسه عمیقاً سپاسگذاری و قدردانی مینماید.

علی سیناسادات مردم و حکومت فرانسه را دوست واقعی انسانها و جامعه انسانی میداند. قراراست این دوکتور جوان بعداز به پایان رسانیدن دوره شش ماهه کار عملی در شفاخانه مرکزی اگلومیریشن مونترگواز بخاطر ارایه خدمات طبی به وطن برگردد و درخدمت طبابت کشور وظیفه میهنی و انسانی خویش را ادانماید. موصوف درحالکیه زبان مادری‌اش فارسی دری است علاوتاً به زبان‌های پشتو، فرانسوی، انگلیسی تسلط داشته وبه زبان ترکی نیز آشنائی دارد.